Op zondagmiddag 23 januari ging een nieuw initiatief in de wijk van start, onder de naam Leef! Er kwamen 80-90 mensen op af, waarvan bijna 20 enthousiaste kinderen. Elke laatste zondagmiddag van de maand kunnen wijkbewoners van Heijenoord, Lombok, Burgemeesterswijk, Hoogkamp (en wie verder ook maar wil), elkaar gezellig en zinvol ontmoeten. Voorlopig vindt dit plaats in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Het Dorp.

Ontmoeting en zingeving in de wijk. Dat is het doel van Leef! Met dit nieuwe initiatief wil een groepje christenen in onze wijken mensen uitnodigen elkaar te ontmoeten. De bijeenkomst begon daarom met een kopje koffie vooraf en sloot af met een hapje eten. De opzet is om daar tussenin samen na te denken over ‘de dingen’ van het leven die een mens bezig houden. Wezenlijke vragen over de zin van het leven, hoe je omgaat met wat je in je leven tegenkomt (tijd, gezin, geld, relaties, vreugde en verdriet etc.), wat is de rol van God hierin etc. Mirjam de Stigter sprak de eerste bijeenkomst heel herkenbaar over de vragen naar de zin van het leven. Dat is het stramien van Leef!: ontmoeting, er wordt gezongen, er is een praatje over het thema van die dag, gelegenheid voor persoonlijk gesprek. “Alles eigentijds, ongedwongen en heel gewoon”, zegt Wim Bos, een andere man achter Leef!.

Leef! is begonnen met een groepje enthousiaste wijkbewoners die voor elkaar en voor de wijk iets willen betekenen. Die mensen willen zij maandelijks bij elkaar brengen. Wim Bos zegt daarover: “Elkaar leren kennen, elkaar herkennen en begroeten als je elkaar tegenkomt bij de supermarkt of op straat. Wie weet wat hieruit opbloeit aan bijv. nieuwe contacten, een bezoekje of wellicht gezamenlijke wijkinitiatieven. We zien wel… Open voor iedereen, los van leeftijd of achtergrond of levensovertuiging, willen wij meer maken van deze wijk”.

Volgende Leef!-bijeenkomsten zijn op 27 februari en 27 maart 2011. Vanaf 15.00 uur kan je komen binnenlopen voor een kopje koffie. Rond 17.30 uur is de bijeenkomst afgelopen (voor wie een hapje wil blijven eten). Locatie: KKC in Het Dorp. Voor mee info: www.leef-arnhem.nl of neem contact op via info@leef-arnhem.nl of met een van de aanspreekpunten: Riet 026-3516162, Mirjam 085-8778504 of Wim 06-10076002