De Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en Overheid. De nieuwe website van OKO is vanaf 21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl.

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en zingeving.

Samenwerking met de gemeente

Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams. Op de website van OKO staat een overzicht van activiteiten en voorzieningen die vanuit de kerken worden aangeboden aan Arnhemse inwoners. Dit is onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, bezoekwerk, hulpverlening en zingeving.

Voor alle Arnhemse inwoners

OKO brengt alle informatie samen voor Arnhemse inwoners die behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning. Zo wijzen wij de weg naar extra zorg voor iedereen die dat nodig heeft.