Drie buurtbewoners (Saar van Dinteren, Wouter Gerritse en Erik Braam) hebben het initiatief genomen een actie te starten om geld in te zamelen voor een AED in onze buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen.

Waarom een BuurtAED actie? Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In onze buurt hebben we geen AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat moet veranderen, vinden wij.

Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken, verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Met een BuurtAED maken wij onze buurt dus veiliger.

Onze BuurtAED komt te hangen aan een buitenmuur van de Sionkerk aan de Callunastraat (met dank aan het bestuur van Pinkstergemeente Filadelfia). Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand, dan worden burgerhulpverleners opgeroepen die de AED kunnen ophalen. Daarom is een AED in de buurt zo belangrijk. Het zou zomaar jouw of mijn leven kunnen redden!

Samen brengen we geld bij elkaar Geld inzamelen doen we via het crowdfunding platform BuurtAED.nl. Dit is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips krijgen we € 1.075 korting. Vanuit het team Leefomgeving is inmiddels een toezegging gedaan voor een bijdrage vanuit het wijkbudget.

Wij zamelen zelf de rest in. Met zijn allen moet dat lukken! Elke bijdrage -groot of klein- is van harte welkom. Er is een pagina waar je kunt doneren en waar meer informatie staat: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-callunastraat-6813-arnhem. Meer weten over deze actie? We horen het graag! Op de actiepagina staan ook contactgegevens.

Update: in amper 5 dagen tijd is het benodigde bedrag middels ruim 70 donaties al opgehaald! Heijenoord.net dankt allen die hebben bijgedragen heel erg hartelijk!