Binnengekomen bij Heijenoord.net op 26.01.2012

In 1941 is er een kinderoperette Hans en Grietje opgevoerd in de stadsschouwburg van Arnhem. Het is een prachtige uitvoering geweest, geleid door mevrouw Bloema- De Jager. Mijn zus Alie had een titelrol en naar ik meen was het merendeel van de spelers woonachtig op Heijenoord of Lombok. Wie weet zich nog iets daarover te herinneren? Bel, schrijf of mail naar Ger Ruuls, 050-5010227, Hofstedenlaan 13, 9301 RT Roden of via g.ruuls@home.nl.

Binnengekomen bij Heijenoord.net op 06.02.2011

Op 27 februari en 27 maart 2011 worden er weer bijeenkomsten belegd door Leef! in het Kerkelijk Kultureel Centrum in Het Dorp (Dorpsbrink 7). Bij Leef! willen bewoners uit de wijken in Arnhem noordwest elkaar ontmoeten om te genieten van goede dingen, zoals: inspiraties uit de bijbel, het uitwisselen van levensverhalen, gebed & muziek en eten & drinken.

Bij Leef! willen we samen nadenken over het leven. Wat houdt ons bezig? Waar doen we het allemaal voor? Heeft de christelijke traditie ons wat te bieden? Wat zegt de bijbel over de zin van het leven? Bestaat God echt? Wie is Jezus? En heeft hij iets te vertellen over onze levens? Leef! start met samenkomsten om mensen te ontmoeten die ook met deze vragen bezig willen zijn. Leef! is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Op 27 februari aanstaande staan we stil bij het thema ‘Een reizend leven!’ en op 27 maart gaat het over ‘Thuiskomen!’. Op zondagmiddag beginnen we met een kopje koffie om 15:00. Vanaf 15:30 begint het gezamenlijke programma en we sluiten vanaf 16:30 af met een eenvoudige maaltijd. Voor kinderen is er een apart programma. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen door een e-mail te sturen naar: info@leef-arnhem.nl of te bellen met een van de aanspreekpunten: Riet 026-3516162, Mirjam 085-8778504 of Wim 06-10076002.

Binnengekomen bij Heijenoord.net op 18.01.2011

Jolanda Bos-de Bruin zoekt een tante die ze niet kent. Haar naam is tante Nel, kan ook Nellie zijn, meisjesnaam is de Bruin. Ze zal nu 65 jaar oud zijn. Er is Jolanda verteld dat ze op Heijenoord moet wonen. Ze kan niets in het telefoonboek of op internet van haar vinden. Haar halfbroer Ronny de Bruin is een aantal jaren geleden bij tante Nel op bezoek geweest. Hij vertelde dat ze aan het spoor op Heijenoord woonde. Maar hij wist de straatnaam niet meer. Jolanda hoopt dat u haar kunt helpen. Er zullen vast mensen zijn die hier al heel lang wonen en weten waar tante Nel woont. Reageren kan via het contactformulier.

Binnengekomen bij Heijenoord.net op 07.11.2009

Mijn naam is Chris Verhoeven en ik ben inmiddels weer trouwe forens en gebruiker van station NS. Ik fiets net als veel wijkbewoners dagelijks naar en van CS. In het verleden heb ik herhaaldelijk bij de gemeente aan de bel getrokken omdat de tijdelijke en toekomstige voorzieningen voor fietsers aan de noordkant van het CS sterk te wensen over laten. Aan die situatie is nog niet veel veranderd:
– het huidige aantal is te weinig en de kwaliteit slecht. Geen goede mogelijkheden om je fiets vast te zetten en een afdak ontbreekt;
– de stalling die gebouwd wordt in gebouw Du commerce is berekend op een krappe 700 fietsen. Dat is al veel te weinig gelet op waar nu al behoefte aan is. En veel te weinig gelet op de groeiende behoefte (ter vergelijking: in Utrecht gaat men uit van een jaarlijkse groei in de behoefte aan 500 stallingsplaatsen. Deze ontwikkeling geldt voor heel het land).

Ik wil graag bij de gemeente/ProRail een pleidooi doen om te anticiperen op deze groeiende behoefte. ProRail/de gemeente doet dat nu niet omdat ze de fiets weinig belang toekennen, commerciele belangen voorop stellen en zich (teveel) concentreren op de centralisatie van stallingen aan de centrumzijde. Maar het zijn vooral inwoners uit Alteveer/Cranevelt, de Burgemeesterswijk, Hoogkamp en Heijenoord die baat hebben bij goeie stallingsmogelijkheden aan de Noordkant.

Het helpt als ik dit namens onze wijkraad (Alteveer/Cranevelt) kan en liefst ook namens andere wijken zoals Heijenoord kan doen. Eerder in 2008 heb ik bij een wijkraadbijeenkomst wethouders Jansen en Van Bodengraven de problematiek uit de doeken gedaan. Ik ga daarnaast proberen ook steun uit de andere wijken te mobilieren en raadsleden porren. De fietsersbond verkondigt hetzelfde standpunt.

Mijn vraag is: leeft deze zorg in Heijenoord? Wie uit jullie wijk kan hiervoor als contactpersoon fungeren?

Groeten! Chris Verhoeven, tel. 026-8800132