Ambities in tijden van crisis. Dat is het onderwerp van het eerste Stadsdebat dat maandag 4 oktober in café Dudok wordt gehouden.

De eerste begroting van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is gereed. Forse bezuinigingen liggen in het verschiet. In 2011 valt het nog mee, maar de jaren daarna kunnen de bezuinigingen oplopen tot 25 miljoen euro structureel. Het college bestaande uit SP, VVD, Groen Links en D66 neemt de harde besluiten pas later. Nu is het moment om het college bij te sturen. Tijdens het Stadsdebat krijgt het publiek daar alle gelegenheid voor.

De wethouder van Financiën, Martijn Leisink van D66, vertelt wat zijn visie is op de eerste begroting van het nieuwe college. Hij wordt door gespreksleider Maarten Bouwhuis aan de tand gevoeld over wat hij in petto heeft voor de jaren na 2011. Het publiek gaat direct in gesprek met de gasten, de wethouders en raadsleden en ieder die aanwezig is.

Hoe staat het met de amateursport in Arnhem. Wethouder Gerrie Elfrink van sportzaken zal hierover zijn visie ontvouwen. Is het stimuleringsbeleid om iedereen te laten sporten te handhaven? 2,5 miljoen euro steekt de gemeente in de multifunctionele Arnhem Hal in Papendal, maar blijft er voldoende over voor de clubs om activiteiten te doen en trainers te betalen?

In 2011 zullen, als het aan het college ligt, de bewonersbudgetten van de vier Krachtwijken in Arnhem gekort worden. Hoe is het met de ambitie van verantwoordelijke wethouder Henk Kok gesteld om dat wat in Klarendal, Presikhaaf, Malburgen en ’t Broek tot stand is gekomen voort te zetten? En hoe staat dat in de wijken in Arnhem zuid: de Laar West en Oost, Kronenburg en Elderveld waar veel bewoners uit de krachtwijken naar toe zijn verhuisd? Is het beleid van de krachtwijken niet in feite het verspreiden van armoede over de stad, waardoor het minder zichtbaar is?

En hoe staat het met de ambities van dit college op het gebied van de kunstensector? En Rijnboog waar in drie maanden tijd de bevolking betrokken wordt bij de planvorming voor een alternatief voor de haven? Wat staat wethouder Margreet van Gastel voor ogen met de Rijnkade? En wat houdt haar aanvalsplan tegen leegstand in? Hoe gaat dit college het parkeerprobleem in de binnenstad te lijf? De Blauwe Golven weer open voor parkeren, zoals ze ooit bedoeld waren. Biedt dat voldoende soelaas? En hoe staat het met de wens het openbaarvervoer naar het centrum te bevorderen voor een schoner milieu?

Publiek krijgt volop de gelegenheid mee te debatteren en onderwerpen in te brengen. Initiatiefnemers van de Arnhem Dag van de Geschiedenis op 13 juli geven een toelichting op dit jaarlijkse evenement. Bewoners van het Spijkerkwartier vragen aandacht voor hun bezwaren tegen het splitsen van woningen, dat het karakter van de buurt ernstig aangetast. Hoe zit dat in andere buurten in de stad? En last but not least: de werkgelegenheid in de productiesector. 120 productiebanen verdwijnen door sluiting van opnieuw een productiebedrijf. Een vertegenwoordiger van FNV Bondgenoten en de OR komt naar het Stadsdebat. Zij maken zich zorgen of de gemeente Arnhem zich wel voldoende bekommert voor behoud van deze werkgelegenheid?

Stadsdebat, maandag 4 oktober. Café Dudok is speciaal aangepast met voorzieningen voor minder validen. Inloop vanaf 19.00 uur aanvang 19.30 uur tot 22.30 uur. Met een voorgelezen column door Harry van der Ploeg van de Gelderlander en een live cartoonist en volop gelegenheid om te twitteren.

Organisatie: Griffie van de Gemeenteraad Arnhemde Gelderlander,Café DudokArnhem –DirectRTV Arnhem en Herman Spinhof.