Zorgbelang biedt in Arnhem burgers, cliënten van de Arnhemse wijken en professionals van de sociale wijkteams op 14 december 2016 een podium. Op dit podium kunnen zij het gesprek over participatie van de inwoners in de Arnhemse sociale wijkteams met elkaar voeren. Zorgbelang is benieuwd naar de rol van de burger (cliënt) binnen het functioneren van deze teams.

Daarom nodigen we burgers, cliënten maar ook medewerkers van sociale wijkteams uit voor woensdagavond 14 december om de ervaringen met elkaar te delen. Doel van dit alles is om:
. Te kijken wat de stand van zaken is ten aanzien van deze bewoners(cliënt)participatie binnen de sociale wijkteams
. Concrete aanbevelingen op wijkniveau te formuleren om te komen tot een vorm van participatie in de sociale wijkteams die zo veel mogelijk aan sluit bij de wensen van de inwoners in de wijk. Uiteraard kunnen en zullen deze aanbevelingen per wijk verschillen.

Wanneer: woensdag 14 december van 19.30 -21.30uur
Waar: Zorgbelang, Weerdjesstraat 168 Arnhem, IndeWeerd, zaal D.

U kunt zich aanmelden via stefharweg@zorgbelanggelderland.nl, 026-3842821

Let op: bovenstaande bijeenkomst is komen te vervallen wegens te weinig aanmeldingen!